Pokračujeme v pláne regenerácie Novej Cvernovky. Po úspešnom oživení budovy sa púšťame do nového verejného parku. Je to príležitosť robiť veci inak a ukázať pozitívne príklady pre život a svet. Meníme suť na park. Pridajte sa a pomôžte nám.

4.000 EUR
 
 
 
 
 
 
 
 
P
A
R
K
 
 
 
 
 
 
 
 
40.000 EUR

TOTO BUDE VÁŠ NOVÝ PARK

AKO POSTUPUJEME

Suť budeme recyklovať certifikovanými strojmi.
Časť vytriedeného materiálu použijeme
na vytvorenie pobytových plôch nového verejného parku.

T
R
I
E
D
E
N
I
E
 
Z
M
E
S
 
S
T
A
V
B
A
10%

EKOLOGICKY

Od začiatku sme spoločensky a ekologicky zodpovednejší.
Inak tomu nie je ani pri vysporiadaní sa s kopou stavebnej sute,
ktorej odvoz a likvidácia je obrovskou ekologickou záťažou a navyše stojí kopu peňazí.

Inovatívne = regeneratívne

Recyklujeme, revitalizujeme a regenerujeme.
Regeneratívny prístup je metóda, ktorá zhodnotí zdroje
namiesto toho aby nimi plytvala alebo ich zničila.

Suť
Zmiešaný stavebný odpad obsahujúci rôzne materiály - tehly, betón, keramika, omietka atď.
VZORKY
Pokusmi vzniklo niekoľko spôsobov použitia recyklátu zo sute a jedným z nich je budúci povrch nového parku - mlat.
PROJEKT PARKU
STARONová Cvernovka
Po presťahovaní a náročnej rekonštrukcii budovy sa vedľajším produktom stala suť.
SUŤOCYKEL
DIY stroj, ktorý nám pomohol naštartovať ideu triedenia, no je pomalý a bez licencie.
HUMAN BY DESIGN
Inštalácia inovatívneho prístupu na výstave Human by Design (SCD v Bratislave, MAK vo Viedni).
RECYKLÁCIA SUTE
Použitím certifikovaných strojov (triedičky a drvičky) a procesom triedenia, drvenia a dotriedenia sa získa niekoľko frakcií finálnych materiálov – vysokokvalitný recyklát.
ROZBOR MATERIÁLU
Vzorky recyklátu pošleme do laboratória na analýzu. Na základe získaných informácií budeme miešať frakcie medzi sebou tak, aby sme čo najlepšie využili ich vlastnosti.
REALIZÁCIA
Zmesi frakcií sa použijú na plochy v budúcom parku ako MLAT – je to prírode blízky spevnený povrch, ktorý prepúšta vodu, je neustále vlhký, čiže vyparovaním sa vytvára príjemná mikroklíma.