4.000 EUR
 
 
 
 
 
 
 
 
P
A
R
K
 
 
 
 
 
 
 
 
40.000 EUR

PODPORTE NÁS!

JURAJ HARIŠ
SAMO TRNKA
DVANÁSŤ DUŠÍ

a pomôžte nám to dokončiť!

Inovatívne = regeneratívne

Recyklujeme, revitalizujeme a regenerujeme. Regeneratívny prístup je metóda, ktorá zhodnotí zdroje namiesto toho, aby nimi plytvala alebo ich zničila.

Suť
Zmiešaný stavebný odpad, ktorý obsahuje rôzne časti materiálov rôznych veľkostí ako napríklad tehly,
PROJEKT PARKU
V roku 2019 vypracovali architekti a architektky LABAK a 2021 projekt revitalizácie parku.
Práce na mlatovom
povrchu parku
Povrch nového parku vznikal postupným vrstvením jednotlivých frakcií a vytvoril tak mlat - nový povrch verejného parku.
STARONová Cvernovka
Vznikla po tom, ako sme museli opustiť svoje ateliéry v bývalej Cvernovke na Páričkovej ulici v Bratislave.
SUŤOSTROJ
Vznikol vrámci festivalu NaSuti. Je poháňaný ľudskou energiou, takže triedi suť takmer zadarmo.
TRIEDENIE SUTE
Suť sme roztriedili pomocou certifikovaných strojov aj vlastných rúk a získali tak vysokokvalitný recyklát.
program Leta pod Palmou
Počas júla a augusta sme v parku zorganizovali množstvo rôznych verejných podujatí, ktoré boli zaťažkávajúcou skúškou mlatového povrchu.

SUŤ NA PARK


Ako postupujeme

Suť (stavebný odpad) sme roztriedili, dokončili
sme mlatový povrch a otestovali ho intenzívnym
programom leta pod palmou. Práca však nekončí
a my budujeme ďalej!ŽIVÝ VAL

Tri kopce hliny vnútorne
spevnené recyklátom zo sutiny
oddelia verejný park
od komunitnej záhrady

Objekt živého valu rozšíri
zelenú plochu a poskytne habitat
pre drobné živočíchy a včely.

SAUNA

Mobilná sauna na drevo
po rekonštrukcií
získa vlastnú vyhrievanú
predsieň

Rozšíri oddychovú zónu a vytvorí
záveterné miesto pre ohnisko
za živým valom.

STROMY

DO PARKU PRIBUDNÚ rôzne
ODRODY AKO SYMBOL
OTVORENEJ SPOLOČNOSTI

Výsadbu drevín podporí Veľvyslanectvo Holandského kráľovstva a Španielske Veľvyslanectvo na Slovensku
v rámci iniciatívy 10000stromov.sk.

SUŤ SME ZUŽITKOVALI TAKMER NA