500 EUR
 
 
 
 
 
 
 
 
D
V
O
R
 
 
 
 
 
 
 
 
10.000 EUR

SVET OKOLO NÁS SA ZMENÍ, AK INOVATÍVNE MYŠLIENKY NEZOSTANÚ LEN NA PAPIERI. Z NÁPADU SME DOKÁZALI VYTVORIŤ ÚSPEŠNÝ PRÍKLAD REGENERÁCIE STAVEBNÉHO ODPADU NA PRÍRODE NAJBLIŽŠÍ MLATOVÝ POVRCH A OŽIVIŤ TAK VEREJNÝ PARK V NOVEJ CVERNOVKE. OD ZAČIATKU VŠAK NEŠLO LEN O NÁS.

POMÔCŤ MESTÁM V ADAPTÁCII NA KLIMATICKÚ ZMENU VIEME REÁLNE AŽ V MOMENTE, AK NAŠE RIEŠENIE ZAČNÚ APLIKOVAŤ AJ INÍ. UNIKÁTNA METÓDA Z NOVEJ CVERNOVKY SI PRÁVE NAŠLA SVOJHO NÁSLEDOVNÍKA, VĎAKA ČOMU VYLEPŠÍME A ŠTANDARDIZUJEME POSTUPY AJ DO BUDÚCNOSTI.
PRISPEJTE K REVITALIZÁCII ĎALŠIEHO VEREJNÉHO MESTSKÉHO PRIESTORU V BRATISLAVE POUŽITÍM CIRKULÁRNEJ METÓDY A POMÔŽTE TEJTO INOVATÍVNEJ MYŠLIENKE MENIŤ SVET OKOLO NÁS.

ČO SA NÁM UŽ PODARILO

ŽIVÝ VAL
Kopec zo “sute” a hliny obrastený
zeleňou oddelil verejný priestor
od komunitnej záhradySAUNA
Mobilná sauna v parku prešla
rekonštrukciou a získala
vyhrievanú predsieňNOVÉ STROMY
V parku boli vysadené rôzne
odrody ako symbol otvorenej
spoločnostiPRÁCE NA MLATOVOM POVRCHU PARKU
Povrch nového parku vznikal postupným vrstvením jednotlivých frakcií a vytvoril tak mlat — nový povrch verejného parku.
PROJEKT PARKU
V roku 2019 vypracovali architekti a architektky LABAK a 2021 projekt revitalizácie parku.
Suť
Zmiešaný stavebný odpad, ktorý obsahuje rôzne časti materiálov rôznych veľkostí ako napríklad tehly,
PARK POD PALMOU
Počas júla a augusta sme v parku zorganizovali množstvo rôznych verejných podujatí, ktoré boli zaťažkávajúcou skúškou mlatového povrchu.
TRIEDENIE SUTE
Suť sme roztriedili pomocou certifikovaných strojov Aj vlastných rúk a získali tak vysokokvalitný recyklát.
SUŤOSTROJ
Vznikol vrámci festivalu NaSuti. Je poháňaný ľudskou energiou, takže triedi suť takmer zadarmo.
Staronová cvernovka
Vznikla po tom ako sme museli opustiť svoje ateliéry v bývalej Cvernovke na Páričkovej ulici v Bratislave. Veľkou výzvou na novom mieste bola namáhavá rekonštrukcia budovy. Vedľajším produktom sa stala suť.

INOVÁCIA ZO SUTE